Το 1997 οι Σύλλογοι Λευκαδίων Αττικής «Αγία Μαύρα», Χορτιωτών Λευκάδας & Εξανθειτών Λευκάδας ιδρύουν την Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων.

Στις 31/12/1997 το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ. αριθμ. 7064/97 απόφασή του, εγκρίνει το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η κοινοποίησή του γίνεται προς τα ιδρυτικά μέλη στις 3 Μαρτίου 1998.

Στις 05/05/1998 τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης της Ομοσπονδίας εκλέγουν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος Νίκος Θ. Βλάχος
Α΄ Αντιπρόεδρος Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης
Β΄ Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Κ. Γεωργάκης
Γεν. Γραμματέας Σπύρος Ζ. Βλάχος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Ξενοφών Ι. Χαλκιάς
Ταμίας Αγγελική Ι. Χόρτη
Αναπληρωτής Ταμία Θωμάς Χ. Λάζαρης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Γεώργιος Π. Βλάχος

Μέλη: Σπυρίδων Π. Βλάχος, Ελευθέριος Ε. Τζεφριός, Μιχάλης Σ. Βλάχος, Σταθούλα Αυλωνίτου – Σακελλαρίου, Θωμάς Σ. Χόρτης, Νικήτας Α. Βλάχος, Σταύρος Ι. Χόρτης.

 

Από το συνέδριο της Ομοσπονδίας στις 19/12/1999 εκλέγεται το Β΄ Διοικητικό Συμβούλιο και από το συνέδριο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 20/12/1999 μέχρι 23/09/2001.

Πρόεδρος Νίκος Θ. Βλάχος
Α΄ Αντιπρόεδρος Λάμπρος Γεωργάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος Αποστόλης Σταύρακας
Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Γλένης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Κώστας Σταματέλος
Ταμίας Αγγελική Ι. Χόρτη
Αναπληρωτής Ταμία Αθανάσιος Σταματέλος
Έφορος Δημ. Σχέσεων Ανδρέας Καρφάκης

Μέλη: Σωκράτης Κακλαμάνης, Θειακός Ξενοφών, Φέτσης Δημήτριος, Αντώνης Φίλιππας, Γεράσιμος Φίλιππας, Σπύρος Κατωπόδης ,Ηλίας Φραγκούλης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Οκτώβριος 2001 – Σεπτέμβριος 2003.

Πρόεδρος Ξενοφών Χαλκιάς
Α΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Λογοθέτης
Β΄ Αντιπρόεδρος Ευγένιος Μανωλίτσης
Γεν. Γραμματέας Θεοφύλακτος Λογοθέτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Παναγιώτης Πάλμος
Ταμίας Αργυρώ Βερυκίου
Αναπληρωτής Ταμία Δημήτριος Φέτσης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Γεωργία Αργύρη

Μέλη: Ευάγγελος Γεωργάκης, Λάμπρος Γεωργάκης, Σωκράτης Κακλαμάνης, Νικόλαος Μαραγκός, Στάθης Μαργέλης, Αντώνης Φίλιππας, Απόστολος Σταύρακας.

Αναπληρωματικά Μέλη: Γεράσιμος Φίλιππας, Σπύρος Φίλιππας, Γεώργιος Αυγερινός, Θωμάς Λάζαρης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Οκτώβριος 2003 – Σεπτέμβριος 2005.

Πρόεδρος Άγγελος Ι. Κακλαμάνης
Α΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γ. Λογοθέτης
Β΄ Αντιπρόεδρος Ευστάθιος Γ. Μαργέλης
Γεν. Γραμματέας Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Νικόλαος Γ. Μαραγκός
Ταμίας Θωμάς Χόρτης
Αναπληρωτής Ταμία Ευγένιος Α. Μανωλίτσης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Γεωργία Δ. Αργύρη

Μέλη: Σπύρος Φίλιππας, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος, Ανδρέας Α. Καρφάκης, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Νικόλαος Βλάχος, Αποστόλης Δ. Αντύπας, Ευάγγελος Κ. Γεωργάκης.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αντώνης Φίλιππας, Γεράσιμος Φίλιππας, Γεώργιος Θερμός, Διονύσιος Δουβίτσας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Οκτώβριος 2005 – Σεπτέμβριος 2007.

Πρόεδρος Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Γ. Λογοθέτης
Β΄ Αντιπρόεδρος Βασιλική Κ. Παπαδάτου
Γεν. Γραμματέας Σπυρίδων Ζ. Φίλιππας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Ελένη Α. Γάκη
Ταμίας Θωμάς Ε. Χόρτης
Αναπληρωτής Ταμία Ευγένιος Α. Μανωλίτσης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Διονύσιος Λ. Δουβίτσας

Μέλη: Δημήτρης Χ. Βανδώρος, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος, Ξενοφών Ι. Χαλικιάς, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Γεωργία Φ. Κοψιδά, Αποστόλης Δ. Αντύπας, Παναγιώτης Ε. Φέτσης.

Αναπληρωματικά Μέλη: Θωμάς Α. Πατρίκιος, Άγγελος Ι. Κακλαμάνης, Αποστόλος Γ. Καρφάκης, Λεωνίδας Κ. Κατωπόδης, Δήμητρα Π. Δίζελου.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Νοέμβριος 2007 – Νοέμβριος 2009.

Πρόεδρος Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Γ. Μαραγκός
Β΄ Αντιπρόεδρος Αποστόλης Δ. Αντύπας
Γεν. Γραμματέας Σπυρίδων Ζ. Φίλιππας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Ματίνα Α. Πολίτη
Ταμίας Θωμάς Ε. Χόρτης
Αναπληρωτής Ταμία Λεωνίδας Χ. Κοντογιώργης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Ιωάννης Σ. Βλάχος

Μέλη: Ελένη Α. Γάκη, Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης, Θωμάς Χ. Λάζαρης, Ευγένιος Α. Μανωλίτσης, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος, Αποστόλης Ε. Σταύρακας.

Αναπληρωματικά Μέλη: Παναγιώτης Ε. Φέτσης, Μαρία Σ. Ροντογιάννη, Κωνσταντίνος Γ. Χόρτης, Γεώργιος Ρήγας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Νοέμβριος 2009 – Νοέμβριος 2011.

Πρόεδρος Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Χ. Κοντογιώργης
Β΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κ. Κατωπόδης
Γεν. Γραμματέας Θωμάς Ε. Χόρτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Γεώργιος Α. Βρεττός
Ταμίας Θωμάς Χ. Λάζαρης
Αναπληρωτής Ταμία Ανδρέας Βλάχος
Έφορος Δημ. Σχέσεων Ιωάννης Σ. Βλάχος

Μέλη: Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης, Κωνσταντίνος Γ. Κοντογιώργης, Χαράλαμπος Δ. Κοντογιώργης, Ευγένιος Α. Μανωλίτσης, Νικόλαος Γ. Μαραγκός, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Γεώργιος Σ. Φέτσης, Κωνσταντίνος Γ. Χόρτης, Δημήτριος Χ. Βανδώρος, Λάμπρος Δ. Χόρτης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Νοέμβριος 2011 – Νοέμβριος 2013.

Πρόεδρος Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Δ. Κοντογιώργης
Β΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Γ. Μαραγκός
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνος Γ. Χόρτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Λεωνίδας Χ. Κοντογιώργης
Ταμίας Θωμάς Χ. Λάζαρης
Αναπληρωτής Ταμία Ευάγγελος Α. Μανωλίτσης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Ιωάννης Κ. Κατωπόδης

Μέλη: Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης, Κωνσταντίνος Γ. Κοντογιώργης, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Ελένη Ι. Περδικάρη, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος, Αντώνιος Ν. Σολδάτος, Θωμάς Ε. Χόρτης.

Αναπληρωματικά Μέλη: Γεώργιος Α. Βρεττός, Ουρανία Ι. Γράψα, Νικόλαος Γ. Μανωλίτσης.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2015.

Πρόεδρος Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Δ. Κοντογιώργης
Β΄ Αντιπρόεδρος Αντώνιος Ν. Σολδάτος
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνος Γ. Χόρτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Θωμάς Ε. Χόρτης
Ταμίας Θωμάς Χ. Λάζαρης
Αναπληρωτής Ταμία Ευγένιος Α. Μανωλίτσης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Λεωνίδας Χ. Κοντογιώργης

Μέλη: Δημήτριος Χ. Βανδώρος, Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης, Κωνσταντίνος Γ. Κοντογιώργης, Ιωάννης Κ. Κατωπόδης, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Ελένη Ι. Περδικάρη, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Νικόλαος Γ. Μαραγκός, Γεώργιος Βρεττός, Ατζουλέτα Α. Καντά – Κατωπόδη.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων περιόδου Δεκέμβριος 2015 – Δεκέμβριος 2017.

Πρόεδρος Θεοφύλακτος Δ. Λογοθέτης
Α΄ Αντιπρόεδρος Αντώνιος Ν. Σολδάτος
Β΄ Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Δ. Κοντογιώργης
Γεν. Γραμματέας Κωνσταντίνος Γ. Χόρτης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα Λεωνίδας Χ. Κοντογιώργης
Ταμίας Θωμάς Χ. Λάζαρης
Αναπληρωτής Ταμία Ευγένιος Α. Μανωλίτσης
Έφορος Δημ. Σχέσεων Δημήτριος Ν. Μανωλίτσης

Μέλη: Σωκράτης Ι. Κακλαμάνης, Ιωάννης Κ. Κατωπόδης, Παναγιώτης Β. Πάλμος, Σωτήρης Χ. Ραυτόπουλος, Γεώργιος Λ. Θερμός, Θωμάς Ε. Χόρτης, Γρηγόριος Γ. Χρυσικός.

Αναπληρωματικά Μέλη: Κωνσταντίνος Γ. Κοντογιώργης, Νικόλαος Γ. Μαραγκός, Ατζουλέτα Α. Καντά – Κατωπόδη.